Lokacije Povpraševanje
Projekti
Projekti

Projekti

Predmet investicije je gradnja dveh objektov ter nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma se bodo nanašali na najboljšo razpoložljivo tehnologijo – BAT ter ISO 14001.
Preberite več
CIRCTHREAD je evropski projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije. V projektu sodeluje kar 30 partnerjev iz 13-ih različnih držav.
Preberite več
Podjetje Surovina je, skupaj z desetimi ostalimi partnerji, del projekta INSPIRES.
Preberite več
Podjetje Surovina je del projekta LEAP - Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken, financiranega s strani Norveškega finančnega mehanizma.
Preberite več
V projektu s partnerji proučujemo različne scenarije ravnanja z odpadno embalažo z namenom optimizacije predelave odpadkov v visoko kakovostne surovine s postopkom kemijske razgradnje.
Preberite več
Cilj projekta je razviti postopek in inovativno tehnologijo za razstavljanje in recikliranje hitrih testov do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin (zlato in plastika) za samostojno predelavo ali vključitev v nove izdelke.
Preberite več
Izgradnja pilotskega reaktorja sušenja in razkuževanja komunalnega in/ali industrijskega mulja iz čistilnih naprav
Preberite več
Če želite še več izvedeti o projektu, obiščite spletno stran projekta: https://outdoc.usal.es/
Preberite več