Lokacije Povpraševanje
Vizija in poslanstvo
Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Naša skupna vizija je postati največja družba za storitve ravnanja z odpadki na območju Slovenije, ki lahko partnerjem iz industrije, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom ponudi rešitev za vse vrste odpadkov, ki pri njih nastanejo. S svojo delavnostjo obvladujemo naraščajočo količino odpadkov in izpolnjujemo svoje poslanstvo zmanjševanja obremenjevanja okolja s poudarkom na predelavi, pripravi sekundarnih surovin in energetski izrabi ostanka odpadkov.

Zaupajo nam:

Hisense
In še mnogi drugi...