Lokacije Povpraševanje
Vizitka
Vizitka

Vizitka

Naziv družbe: Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.
Skrajšan naziv: Surovina d.o.o.
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (0) 2 70 72 110
E-naslov:
Šifra dejavnosti: 38.320 pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Število zaposlenih: 375 na dan 31.12.2022
Osnovni kapital: 8.066.538,84 €
Direktor družbe: Jure Fišer, univ.dipl.oec.
Davčna številka: SI 10304452
Matična številka: 5003393
TRR: SI 56 0451 5000 0179 376 Nova KBM Maribor
SI 56 0228 0001 6660 745 NLB
SI 56 1010 0005 8184 766 Banka Intesa Sanpaolo