Lokacije Povpraševanje
Vizitka
Vizitka

Vizitka

Naziv družbe: Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.
Skrajšan naziv: Gorenje Surovina d.o.o.
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (0) 2 70 72 110
E-naslov:
Šifra dejavnosti: 38.320 pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Število zaposlenih: 312 na dan 31.12.2016
Osnovni kapital: 9.401.565,00 €
Direktor družbe: Jure Fišer, univ.dipl.oec.
Davčna številka: SI 10304452
Matična številka: 5003393
TRR: SI 56 04515-0000179376 Nova KBM Maribor
SI 56 02280-0016660745 NLB
SI 56 0700 0000 2473 493 Gorenjska banka