Lokacije Povpraševanje
Vizitka
Vizitka

Vizitka

Naziv družbe: Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.
Skrajšan naziv: Surovina d.o.o.
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (0) 2 70 72 110
E-naslov:
Šifra dejavnosti: 38.320 pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Število zaposlenih: 348 na dan 31.12.2019
Osnovni kapital: 8.066.538,84 €
Direktor družbe: Jure Fišer, univ.dipl.oec.
Davčna številka: SI 10304452
Matična številka: 5003393
TRR: SI 56 0451 5000 0179 376 Nova KBM Maribor
SI 56 0228 0001 6660 745 NLB
SI 56 0700 0000 2473 493 Gorenjska banka
SI 56 1010 0005 8184 766 Banka Intesa Sanpaolo