Lokacije Povpraševanje
Videonadzor

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE VIDEONADZORA

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Kontakt za uveljavljanje pravic posameznika:


Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:


Namen obdelave osebnih podatkov:
  • Varovanje ljudi
  • Varovanje premoženja
  • Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor
  • Preprečitev ogrožanja zaposlenih
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki:
Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji.

Zagotovitev osebnih podatkov ni ne zakonska in ne pogodbena obveznost, niti ni obvezna na drugi pravni podlagi, vendar se na mestu izvajanja videonadzora posameznik le-temu ne more izogniti.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Trajanje obdelave osebnih podatkov:
1 mesec

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do dostopa, do izbrisa in do omejitve obdelave. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev/profiliranju:
Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvaja.

Nadaljnja obdelava, ki bi vsebovala posebne vplive obdelave, ne poteka.

Informacija o živi sliki in možnosti zvočne intervencije:
Upravljavec spremlja živo sliko in nima možnosti zvočne intervencije.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: , telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE VIDEONADZORA

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Kontakt za uveljavljanje pravic posameznika:


Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:


Namen obdelave osebnih podatkov:
  • Zagotavljanje varnosti ljudi
  • Zagotavljanje varnosti premoženja
  • Varovanje tajnih podatkov
  • Varovanje poslovnih skrivnosti
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 78. člena ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki:
Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji.

Zagotovitev osebnih podatkov ni ne zakonska in ne pogodbena obveznost, niti ni obvezna na drugi pravni podlagi, vendar se na mestu izvajanja videonadzora posameznik le-temu ne more izogniti.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Trajanje obdelave osebnih podatkov:
1 mesec

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do dostopa, do izbrisa in do omejitve obdelave. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev/profiliranju:
Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvaja.

Nadaljnja obdelava, ki bi vsebovala posebne vplive obdelave, ne poteka.

Informacija o živi sliki in možnosti zvočne intervencije:
Upravljavec spremlja živo sliko in nima možnosti zvočne intervencije.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: , telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.