Lokacije Povpraševanje
Raziskovalni projekt CIRCTHREAD
Raziskovalni projekt CIRCTHREAD

Raziskovalni projekt CIRCTHREAD – Building the Digital Thread for Circular Economy Product, Resource & Service ManagementCIRCTHREAD je evropski projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije. V projektu sodeluje kar 30 partnerjev iz 13-ih različnih držav.

V krožnem gospodarstvu je pomembno, da imamo evidenco o izdelku, z namenom sledenja v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Glavni cilj projekta je, da bi informacije, ki jih imajo sedaj samo posamezne zainteresirane strani znotraj organizacij o izdelku, postale dostopne vsem akterjem v podaljšanem življenjskem ciklu izdelka. Tako bo v sklopu projekta razvita programska platforma za izmenjavo informacij, s pomočjo katere bo mogoče slediti posameznim izdelkom skozi njihov podaljšan življenjski cikel, na način, da bodo izdelki opremljeni s QR kodo oz. bodo pridobili digitalno identiteto. S skeniranjem te kode bo lahko vsak posameznik dostopal do različnih informacij o tem izdelku v javno dostopnem »katalogu«. Tako bo lahko vsak kupec npr. gospodinjskega aparata pridobil informacije o: izdelku, sestavnih delih, komponentah, materialih in kemikalijah, ki so uporabljeni, vsebnosti redkih zemeljskih elementov, življenjski dobi izdelka, možnostih po končani uporabi, primernosti recikliranja ali popravila posameznih delov, nadomestnih delih ter s tem povezane informacije o krožnosti, okolju, družbi in gospodarstvu.

Dva glavna cilja partnerjev projekta CircThread sta:
  • podvojiti življenjsko dobo gospodinjskih aparatov in električnih naprav, kot so kotli, pralni stroji, pomivalni stroji, bojlerji, itd.
  • v prihodnosti zagotoviti, da bodo vsi gospodinjski aparati in ostale električne naprave v Evropi pravilno zbrane in reciklirane.
Surovina je v projektu del slovenskega pilota, katerega koordinator je romunsko podjetje Simavi. Prav tako Surovina skupaj z vsemi partnerji v slovenskem pilotu sodeluje pri pridobivanju in zagotavljanju informacij o posameznih delih, njihovi reciklabilnosti, kakovosti, primernosti za ponovno uporabo, postopkih razstavljanja in pri oblikovanju priporočil, ki zajemajo ekonomsko, krožno ter okoljsko vrednost izdelkov. V Surovini se veselimo dela na projektu, saj se zavedamo odgovornosti, da kot podjetje sodelujemo z drugimi organizacijami, inštituti, univerzami in ne nazadnje podjetji in tako prispevamo k novim znanjem na področju krožnosti.

Več si preberite v spodnji brošuri ali na njihovi spletni strani CIRCTHREAD


CircThread1.pdf-1536x1152.jpg
20230606_092701.jpg