Lokacije Povpraševanje
Projekt POLY KROŽNOST
Projekt POLY KROŽNOST

Projekt POLY KROŽNOST

V projektu s partnerji proučujemo različne scenarije ravnanja z odpadno embalažo z namenom optimizacije predelave odpadkov v visoko kakovostne surovine s postopkom kemijske razgradnje.
Vzporedno z razvojem samih scenarijev zbiranja in tehnologij za predelavo odpadkov v projektnem konzorciju kot prvi v Sloveniji razvijamo tudi digitalni potni list na osnovni veriženja podatkovnih blokov, s katerim bodo opremljene vse pridobljene sekundarne surovine oziroma produkti z visoko vrednostjo. Veže nas skupna vizija - to je vzpostavitev novih naprednih procesov na področju krožnega gospodarjenja z odpadki, s poudarkom na odpadni embalaži.
 
Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokus je na odpadni embalaži naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. 
 
Da bi omogočili dejansko krožno gospodarstvo in čim bolj uspešno predelali odpadke v nove surovine, je najprej potrebno, da so odpadki pravilno ločeni. V tem koraku pa imate največji vpliv vi. Zaradi tega smo za vas pripravili »Moj POLY priročnik«  preko katerega boste dobili nekaj informacij o pravilnem ločevanju ter informacije o inovativni obdelavi odpadkov, ki jih izvajamo v projektu PolyKrožnost.