Lokacije Povpraševanje
Nekovine
Nekovine

Nekovinski odpad

Največji del nekovinskega odpada predstavljajo odpadni papir, les, plastika, steklo in tekstil.

Papir

Odpadni papir je najpomembnejša surovina za papirno industrijo, saj čedalje več papirja recikliramo. Isti odpadni papir lahko recikliramo kar šestkrat, preden postane neuporaben za nadaljnjo predelavo. V Surovini zbiramo in za ponovno uporabo pripravljamo 8 vrst papirja. Zbiranje in predelava starega papirja ima v našem podjetju dolgo zgodovino. Tako imamo na naši enoti v Mariboru tudi svojo procesno linijo s tehnologijo za obvladovanje velikih količin zbranih papirnih materialov.

Papirnata in kartonska embalaža

Časopisi, revije, brošure

Karton

Računalniški papir

Papir iz proizvodnje

Redniki - arhiva

Pisarniški papir

Knjige in bloki

Les

Les ima kot sekundarna surovina vedno večji pomen, saj velikokrat predstavlja velik del odpadkov posameznega podjetja. Njegova začetna predelava se velikokrat vrši kar na vsaki enoti posebej, saj je najbolj pomembno to, da ni primesi. Najpomembneje je, da odstranimo železne delce, folijo in papir. Tako čist les nato potuje v predelovalno lesno industrijo, kjer ga dodajajo k svojim izdelkom ali pa ga predelajo v lesene brikete kot zelo pomemben vir energije.

Lesena embalaža

Sortirani les

Plastika

Plastični materiali so del našega vsakdana že več desetletij, zato nastaja tudi veliko odpadne plastike, ki se lahko v večini primerov ponovno uporabi kot sekundarna surovina. Za plastiko je značilno, da se pri ponovni uporabi lahko uporabi za tehnološko manj zahtevne izdelke, kot je bil njen prvotni namen. Velik del plastike pridobimo iz odpadne embalaže, kjer dosega velik odstotek skupne količine.

PET

HDPE

Folije

ABS

PVC

PET - plastenke in plastična embalaža za shranjevanje pijač

HDPE - plastenke za tekočine v neprahrambeni proizvodnji

FOLIJE - barvna, brezbarvna folija

ABS - največkrat gre za izdelke z večjo trdnostjo in obstojnostjo na zinanje vplive

PVC - do nedavnega najbolj razširjena vrsta plastike, ki pa jo zaradi vsebnosti klora vse bolj nadomeščajo okolju prijaznejši materiali

Steklo

Reciklati stekla se delijo na dve glavni podvrsti, na ravno steklo (avtomobilsko in okensko) in na stekleno embalažo. Za zbiranje stekla se uporabljajo posebni zbiralniki, največ pa se jih ločuje na ekoloških otokih po naseljih in v zbirnih centrih.

Ravno steklo (avtomobilsko in okensko)

Steklena embalaža (steklenice)

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje