Lokacije Povpraševanje
Svetovanje na področju varstva okolja
Svetovanje na področju varstva okolja

Svetovanje na področju varstva okolja

Zahteve in potrebe posameznega podjetja na področju varstva okolja in odgovornega ravnanja z odpadki so zelo različne. Odvisne so od velikosti podjetja, njegove dejavnosti in lokacije. Zaradi različnih potreb naših strank smo v Surovini pripravili tri osnovne pakete upravljanja z vašimi odpadki.

Naši strokovnjaki bodo pregledali stanje na področju ravnanja z odpadki v vašem podjetju. Preverili bodo, če vse poteka v skladu z okoljsko zakonodajo, vam pripravili zakonsko obvezno dokumentacijo in vam logistično, organizacijsko in ekonomsko svetovali glede gospodarjenja z odpadki.

1_svetovanje_za_na_podstran2.jpg
svetovanje_za_na_podstran_1.jpg
za_svetovanje_podpage_4.jpg

KAJ VAM NUDIMO?

 • Ocena stanja in pregled skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki
 • Predlog izboljšav sistema ločenega zbiranja odpadkov
 • Vzpostavitev evidence o nastajanju odpadkov
 • Svetovanje pri izpolnjevanju evidenčnih listov
 • Svetovanje pri pripravi načrta gospodarjenja z odpadki in letnega poročila o nastalih odpadkih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih
 • Usposabljanje zaposlenih
 • Poročanje carinski upravi glede okoljskih dajatev (odpadne vode itd.)
 • Priprava načrta gospodarjenja z odpadki in letnega poročila o nastalih odpadkih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih
 • Naš strokovni sodelavec na voljo po elektronski pošti za vsa pojasnila v zvezi z okoljsko zakonodajo
 • Obveščanje o spremembah zakonodaje s področja ravnanja z odpadki
 • Pregled in svetovanje pri pripravi dokumentacije za prekvalifikacijo odpadka v stranski proizvod
 • Priprava dokumentacije za prekvalifikacijo odpadka v stranski proizvod
 • Priprava ADR dokumentacije
 • Izdelava matrike in katastra odpadkov
 • Optimizacija interne in eksterne logistike s predpripravo odpadkov z ustrezno opremo
 • Določitev okoljskih ciljev in kazalnikov (KPI) in njihovo spremljanje (Plan – Do – Check – Act)
 • Pomoč pri pripravi na presojo ISO 14001
 • Priprava na pregled inšpektorja za okolje in carinskega inšpektorja ter sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu
 • Organizacija letnega tima za okolje s predstavniki izvajalca
 • Izdelava programa internega okoljskega komuniciranja
 • Laboratorijske storitve
 • Obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje (odpadne vode, emisije v zrak, ravnanje z odpadki)

Po dogovoru nudimo tudi: koordinatorja izvajalca na lokaciji naročnika z nalogo organizacije in vodenja procesa ravnanja z odpadki, uničevanje zaupne dokumentacije, digitalizacijo arhiva, svetovanje za vzpostavitev opozorilnih/informativnih tabel in drugih oznak idr.

Sporočite nam svoje želje! Naši strokovnjaki opravijo oceno stanja in pregled skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.

 • Pregled sistema ločenega zbiranja odpadkov (kaj ločevati in na kakšen način)
 • Preverjanje skladnosti z okoljsko zakonodajo pri skladiščenju odpadkov
 • Pregled pravilnega označevanja odpadkov
 • Pregled pravilne razvrstitve odpadkov in dodelitev številk odpadkov
 • Pregled izpolnjevanja evidenčnih listov o odpadkih
 • Pregled ocene odpadkov za odlaganje
 • Pregled ocene odpadkov za sežig in sosežig
 • Pregled ocene nevarnih lastnosti odpadkov za čezmejno premeščanje odpadkov

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje