Lokacije Povpraševanje
Embalažna shema
Embalažna shema

Embalažna shema

Embalazna shema klik

Strokovno in popolno izpolnjevanje obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Pravnim osebam in podjetnikom posameznikom pod določenimi pogoji nalaga Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Uredba) obveznost vključitve v Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju: DROE).

Embalaža je vse, kar obdaja izdelek ali neko osnovno enoto in je namenjena za prodajo osnovne enote, zaščito ali transport. Ko je slednja izpraznjena s strani končnega uporabnika, nastane odpadna embalaža, za katero je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal na slovenski trg. Za njo poskrbi z vključitvijo v DROE, ki v njegovem imenu opravi vse obveznosti, ki mu jih nalaga Uredba.

   Video - Ravnanje z odpadno embalažo

Kdaj se je podjetje dolžno vključiti v DROE?

Zavezanec je pravna oseba/podjetnik posameznik, ki na letni ravni prvi vnese (iz SLO, držav članic EU ali tretjih držav) oziroma proda embalažo na trg Republike Slovenije.

Vse o obveznostih in odpadni embalaži si lahko preberete na Embalažna shema.

Zavezancem, vključenim v DROE Surovina, zagotavljamo:

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje