Lokacije Povpraševanje
Embalažna shema
Embalažna shema

Embalažna shema Surovine

Strokovno in popolno izpolnjevanje obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Pravnim osebam in podjetnikom posameznikom pod določenimi pogoji nalaga Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Uredba) obveznost vključitve v Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju: DROE).

Embalaža je vse, kar obdaja izdelek ali neko osnovno enoto in je namenjena za prodajo osnovne enote, zaščito ali transport. Ko je slednja izpraznjena s strani končnega uporabnika, nastane odpadna embalaža, za katero je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal na slovenski trg. Za njo poskrbi z vključitvijo v DROE, ki v njegovem imenu opravi vse obveznosti, ki mu jih nalaga Uredba.

   Video - Ravnanje z odpadno embalažo

Kdaj se je podjetje dolžno vključiti v DROE?

Zavezanec je pravna oseba/podjetnik posameznik, ki na letni ravni prvi vnese (iz držav članic EU ali tretjih držav) oziroma proda embalažo na trg Republike Slovenije v skupni količini najmanj 15 ton, in sicer:

  • embalerji za embalažo, v katero embalirajo svoje izdelke pod svojo blagovno znamko ali jih polnijo v embalažo z oznako svoje blagovne znamke,
  • pridobitelji embaliranega blaga, ki embalirano blago pridobijo iz Evropske unije ali ga uvozijo iz tretjih držav in prodajo na slovenskem trgu. Proizvajalec embalaže za polnjenje na prodajnem mestu razen, če je na tej embalaži znamka/oznaka druge osebe, ki je zavezanec za vključitev v DROE,
  • pridobitelji embalaže, ki za izvajanje lastne dejavnosti ali nadaljnjo prodajo embalažo pridobijo ali uvozijo na slovenski trg,
  • pridobitelj embaliranega blaga ali pridobitelj embalaže, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti embalažo ali embalirano blago, pridobljeno v EU ali uvoženo iz tretjih držav, uporabi sam kot končni uporabnik in zato nima predhodnega dobavitelja.

   Brošura o embalaži        Uredba

Zavezancem, vključenim v DROE Surovina, zagotavljamo:

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje