Lokacije Povpraševanje
Embalažna shema
Embalažna shema

Embalažna shema

Strokovno in popolno izpolnjevanje obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Pravnim osebam in podjetnikom posameznikom pod določenimi pogoji nalaga Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Uredba) obveznost vključitve v Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju: DROE).

Embalaža je vse, kar obdaja izdelek ali neko osnovno enoto in je namenjena za prodajo osnovne enote, zaščito ali transport. Ko je slednja izpraznjena s strani končnega uporabnika, nastane odpadna embalaža, za katero je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal na slovenski trg. Za njo poskrbi z vključitvijo v DROE, ki v njegovem imenu opravi vse obveznosti, ki mu jih nalaga Uredba.

   Video - Ravnanje z odpadno embalažo

Kdaj se je podjetje dolžno vključiti v DROE?

Zavezanec je pravna oseba/podjetnik posameznik, ki na letni ravni prvi vnese (iz SLO, držav članic EU ali tretjih držav) oziroma proda embalažo na trg Republike Slovenije.

Vse o obveznostih in odpadni embalaži si lahko preberete na Embalažna shema.

Zavezancem, vključenim v DROE Surovina, zagotavljamo:

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje