Lokacije Povpraševanje
Okolje
Okolje

S svojimi storitvami in proizvodi Surovina d.o.o. uresničuje svojo vizijo in poslanstvo na področju obvladovanja odpadkov. Sonaravni razvoj načrtnega ravnanja in gospodarjenja z odpadki temelji na osnovnih okoljskih principih zbiranja, prevoza, obdelave, snovne in energetske izrabe odpadkov.

Zavezani smo k:

  • izpolnjevanju veljavnih zakonskih in drugih zahtev, na katere smo pristali,
  • obvladovanju odzivnosti na zahteve odjemalcev (dobaviteljev in kupcev) in zainteresiranih strani,
  • preprečevanju onesnaževanja okolja,
  • nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varstva in zdravja pri delu,
  • ohranjanju in izboljševanju zadovoljstva lastnikov, zaposlenih in tudi zainteresiranih strani,
  • zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja, preprečevanje nastanka poškodb ali bolezni in zmanjševanjem VZDP tveganj,
  • posvetovanju in sodelovanju z delavci (svet delavcev) glede vseh pomembnih zadev z vidika varstva in zdravja pri delu.

Politika kakovosti, okolja in VZDP

Preberite več

Sistem kakovosti in certifikati

Preberite več