Lokacije Povpraševanje
Zaposlitev

Zaposlitev

Opis del in nalog:
Nabavlja in prodaja sekundarne surovine, rešuje reklamacije in raziskuje tržišče ter organizira dela na terenu.
Preberite več
Opis del in nalog:
Vozi vsa tovorna vozila in delovne stroje, upravlja z velikimi stabilnimi stroji v skladu z njihovim namenom, dela z vsemi napravami, ki so na vozilih ali strojih  ter z enakimi in podobnimi stabilnimi, skrbi za pravilno razkladanje in nakladanje, za vzdrževanje vozil, strojev in naprav na njih, vodi za njih ustrezno dokumentacijo.
Preberite več
Opis del in nalog:
Čisti, sortira, stiska, reže, razstavlja, lupi, različne materiale kovinskega in nekovinskega izvora, komunalne odpadke, kosovne odpadke, stroje, gradbene objekte in postrojenja ter druge predmete.  Opravlja fizična dela pri transportu materiala in pri vzdrževanju, naklada in razklada transportna sredstva in delovne priprave. Pri delu uporablja različna orodja, stroje, naprave  in vozila.
Delo se opravlja na poslovni enoti in na terenu.
 
Preberite več