Lokacije Povpraševanje
Laboratorijske analize
Laboratorijske analize

Strokovnost, kompetentnost in sodobna oprema

Raziskave in analize v našem sodobno opremljenem laboratoriju zaokrožajo našo ponudbo dejavnosti in procesov obvladovanja odpadkov.

V našem sodobno opremljenem laboratoriju izvajamo postopke za zagotavljanje kakovosti trdnega goriva iz odpadkov v skladu s standardi za trdno gorivo iz odpadkov ter zahtevami proizvodnega procesa in odjemalcev. Večino preizkusov izvedemo sami, končna poročila o kakovosti proizvoda pa izdelajo akreditirani pogodbeni laboratoriji.

Storitve našega laboratorija so na voljo tudi zunanjim naročnikom. Izvajamo vzorčenje odpadkov in snovi, pripravo in homogenizacijo laboratorijskega vzorca gorljivih odpadkov, določevanje fizikalnih lastnosti snovi s sejalno analizo in nasipno gostoto ter kemijske analize gorljivih in sorodnih odpadkov, sekundarnih energentov ter tekočih in trdnih goriv.

V laboratoriju so na voljo: rentgenski ročni XRF analizator (omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo širokega spektra trdnih, sipkih in tekočih materialov na vsebnost velikega števila elementov od Mg do U, predvsem pa težkih kovin in klora), kalorimeter IKA C 5000 (omogoča določevanje kurilne vrednosti po standardu), Tirator Metrohm TITRANDO 809 (omogoča natančno določevanje širokega razpona vsebnosti klora in žvepla), dva mlina Retsch SM 2000 in ZM 200 (rezalni in ultracentrifugalni mlin), stresalnik AS 200 CONTROL Retsch (omogoča določitev porazdelitve velikosti delcev za sipke materiale) in analizator vlage Kern (omogoča hitro in natančno določevanje vlage v vzorcu).

Vilijana Brumec
Ekologinja
Telefon: 051 656 868
E-naslov:

1_img_6531_1.jpg
img_6537.jpg
img_6533.jpg
img_6543.jpg
img_6573.jpg

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje