Lokacije Povpraševanje
Politika kakovosti, okolja in VZDP
Politika kakovosti, okolja in VZDP

Politika kakovosti, okolja in VZDP

S svojimi storitvami in proizvodi Surovina d.o.o. uresničuje svojo vizijo in poslanstvo na področju celovitega obvladovanja odpadkov. Sonaravni razvoj načrtnega ravnanja in gospodarjenja z odpadki temelji na osnovnih okoljskih principih zbiranja, prevoza, obdelave, snovne in energetske izrabe odpadkov.

Zavezani smo k:

Še naprej si bomo prizadevali za zagotavljanje virov - dvig stopnje ozaveščenosti in usposobljenosti lastnih sodelavcev in dajali velik poudarek ozaveščanju odjemalcev na področju ravnanja z odpadki. Ob tem bomo veliko pozornost posvečali tudi posodabljanju in izboljševanju tehnično - tehnoloških virov.

Temeljni cilji naše politike so: