Lokacije Povpraševanje
Odkup odpadnih materialov
Odkup odpadnih materialov

Odpadne surovine: odpadni papir, odpadno steklo, odpadna plastika, odpadni les

Odpadne surovine lahko zaživijo na novo z našo in vašo pomočjo.
Delijo se na več kategorij in sicer na odpadno steklo, odpadni papir, odpadna plastika, odpadni les. Ljudje letno proizvedemo ogromne količine odpadkov in sicer pretresljivih 2.12 milijardi ton.


Odpadni papir

Sem sodijo časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, ovojnice, pisarniški papir, kartoni in papirnate nakupovalne vrečke. Odpadni papir sodi v zabojnike za papir, ki jih lahko najdete na vsakem ekološkem otoku. Odpadni papir moramo zložiti in stisniti, preden ga oddamo v zabojnik. Tako bo zasedel tudi najmanj prostora. Prav tako ne sme biti umazan ali vsebovati ostankov hrane. 
Pomembno je, da odpadni papir pravilno odlagamo in ga tudi recikliramo. Dandanes smo veliki potrošniki papirja v vseh velikostih in oblikah, letno porabimo približno 70 milijonov ton papirja. Letno zaradi potreb po lesu po vsem svetu podremo kar okoli 14 % vseh dreves. Poleg tega je za izdelavo enega samega A4 lista potrebnih kar 5 litrov vode. Recikliranje papirja je resnično najboljša odločitev za varovanje okolja in lepšo prihodnost.  


Odpadno steklo

Steklo samo je v naravi zelo težko razgradljivo in sicer se bo samo od sebe pričelo razkrajati šele po milijonu let. Veliko boljša opcija je, da steklo odložite v zabojnik, ki je temu namenjen in potem sledi recikliranje, s katerim se ukvarja naše podjetje Surovina. Večina steklenic, ki jih lahko danes kupimo v trgovinah, je že bilo recikliranih. Samo 30 dni traja, da pride reciklirana steklenica nazaj na trgovske police. Veliko lahko naredite za okolje že, če steklenice in manjše kose odpadnega stekla odložite v zabojnike za steklo. V zabojnik za steklo sodijo: steklenice in kozarci, odpadno steklo zdravil in kozmetike ter drugo odpadno steklo. Naše podjetje Surovina pa zbira večje kose odpadnega stekla, in sicer pod to spada ravno steklo – avtomobilsko in okensko.


Odpadna plastika

Plastika je umeten polimer, ki se prav tako zelo težko razkraja v naravi. Eden izmed takšnih izdelkov je žvečilni gumi. Ta je nadloga današnjega časa, saj ga lahko najdemo zalepljenega vsepovsod. Žvečilni gumi se sam od sebe ne bo praktično nikoli razgradil. V nekaterih državah lahko dobite kazen, če ga odvržete na ulici. Plastika predstavlja problem tudi pri onesnaževanju voda in gozdov. Velike količine plastike neodgovorno odlagajo v oceane, kjer se vanje zapletejo ali jih pojedo morske živali in posledično zaradi tega umrejo. V vsakdanjem življenju se večinoma srečujemo s plastenkami in plastičnimi posodami mehčalcev in kozmetike. Te praviloma odlagamo v zabojnike na ekoloških otokih. Pomembno je, da je ta odpadna plastika vedno čista in izpraznjena brez sledi tekočin ali detergentov. Večje količine odpadne plastike oziroma večje kose plastike pa prevzemamo in zbiramo tudi mi - Surovina, v naših poslovnih enotah, ki se nahajajo po vsej Sloveniji.


Les

Les je ena izmed naravnih surovin, ki pa vseeno dočaka svoj konec. Najpomembneje pri oddaji odpadnega lesa je, da so odstranjeni vsi kovinski, plastični ali kakšni drugi delci, in da je odstranjeno tudi lepilo ter barva. Le tako bo lahko odpadni les šel v nadaljnjo predelavo. Očiščen les nato potuje v predelovalno lesno industrijo, kjer je dodan k izdelkom ali pa je predelan v lesne brikete. Povpraševanje po lesu narašča. Zato je za varovanje dreves pomembno, da se odpadni les predela v čim večjem obsegu.


Kaj sledi v prihodnosti?

V svetu, kjer je čedalje več onesnaževanja in nepravilnega odlaganja odpadkov, se lahko zgodi, da nas bodo odpadki enostavno zasuli. Kar se dogaja po svetu je zaskrbljujoče in pretresljivo. Oceani so polni smeti, morske živalske vrste izumirajo, zaradi tega, ker se zapletejo v plastične mreže ali pojejo plastiko. Drevesa podiramo, da bi dobili vedno več lesa in posledično tudi papirja. Ne zavedamo se, da je recikliranje lahko lažja in boljša pot. S pomočjo recikliranja situacijo izboljšujemo in naredimo nekaj pozitivnega za naravo.

Zavedajte se, da lahko ogromno naredite in spremenite z majhnimi koraki. Spremenimo naše navade in omogočimo boljši in čistejši planet.

Surovina vam ponuja različne rešitve, povezane z različnimi odpadnimi surovinami. Ponujamo rešitve, odkup in prevzem odpadnih surovin tako za podjetja kot tudi za fizične osebe. Za vsako dodatno informacijo pa nas lahko kontaktirate po elektronski pošti ali po telefonu.

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje