Lokacije Povpraševanje
Projekt OUTDOC

Projekt OUTDOC

Vizija
Projekt OUTDOC je nastal iz zavedanja o trenutnem statusu mladih doktorjev znanosti. Spremembe na trgu dela v zadnjih desetletjih so pokazale povečano potrebo po visoko specializiranih kadrih v vseh sektorjih, predvsem zaradi tehnološkega razvoja. Napredek, kot smo ga videli v zadnjih letih, se bo v bližnji prihodnosti še povečal, kar bo vodilo k dodatnim potrebam kvalificirane delovne sile. Da v prihodnosti ne bo primanjkovalo izobraženih kadrov, se je Evropska unija odločila, da si bo prizadevala, da bo visokošolsko izobraževanje široko dostopno. Njena vizija je, da ima državljane, ki bodo sodelovali pri učni ali delovni mobilnosti med različnimi državami članicami, kar bo vodilo do večjezičnosti državljanov, hkrati pa bo imelo močnejši občutek raznolikosti med evropskimi kulturami. Visoko šolstvo ima pomembno mesto v družbenem razvoju zaradi svoje povezave z raziskavami in inovacijami. Nekatere pobude so se že izvajale, kot so obravnavanje neusklajenosti znanja in spretnosti, izgradnja in podpora vključujočih in učinkovitih izobraževalnih sistemov. Vse to ima skupno vizijo izboljšanja evropskega visokošolskega izobraževanja, kar je tudi naloga, ki jo bo izvedel projekt OUTDOC.
Poleg tega vidimo, da je treba pozornost usmeriti v razvijajoče sektorje, ki imajo od teh delavcev še več koristi zaradi posebnih znanj in sposobnosti, ki jih imajo doktorji znanosti. Dosedanje raziskave kažejo, da industrija pogosto ne priznava vrednosti doktorjev znanosti in domneva, da jim primanjkuje praktičnega znanja, ker so večinoma zaposleni v akademskih ustanovah. Podjetja, ki že zaposlujejo doktorje znanosti, je v nekaterih primerih bolj verjetno, da bodo zaposlovala nove doktorje znanosti, saj prepoznavajo vrednost, ki jo ima visoko izobraženi ljudje. Kljub temu bo ta projekt spodbujal tudi alternativne načine vključevanja na trg dela. Prav tako vidimo velik pomen povezovanja visokošolskih zavodov in zasebnih podjetij, kar bo koristilo specializirani družbi.
Še en pomemben del OUTDOC-a je njegovo izvajanje v štirih državah iz različnih delov Evrope. To bo zagotovilo posplošene rezultate, ki se bodo izboljšali v kasnejših študijah. Osrednji element tega projekta bo oblikovanje programa usposabljanja, ki bo najprej preizkušen v obdobju preizkušanja v partnerskih podjetjih in kasneje v doktorskih šolah. Faza testiranja bo zagotovila vsebino, ki jo je odobrila industrija, in povratne informacije.

Misija
Naloga tega projekta je izboljšati zaposljivost doktorjev znanosti v razvijajočih sektorjih z zagotavljanjem prilagojenega programa usposabljanja, ki bo izboljšal njihove prenosljive veščine. Zato je treba opredeliti veščine, ki jih bo industrija v bližnji prihodnosti pričakovala in potrebovala. Potrebne veščine bomo pridobili s spletno anketo, v kateri lahko sodelujejo zasebna podjetja iz katere koli evropske države. Odločili smo se, da ga izvajamo v petih jezikih (angleščina, nemščina, romunščina, slovenščina in španščina), da bi pridobili vsestranske podatke, ki bi jih lahko uporabili na evropski ravni.
Podatki bodo nato analizirani, da se določi seznam veščin, ki jih delodajalci zaznavajo kot najpomembnejše. Kasneje bodo gradiva za usposabljanje razvita kot del programa usposabljanja. Ti materiali bodo na voljo za kasnejšo ponovno uporabo pri drugih projektih ali visokošolskih ustanovah. Ker bo osnova za izdelavo teh gradiv študija, bo program prilagojen potrebam delodajalcev, da se bodo lahko bolje povezali z usposobljenimi doktorji znanosti s potencialnimi delodajalci.
Celovit program premeščanja (COP) bo testirala izbrana skupina doktorjev znanosti iz vsake sodelujoče države. Prav tako bodo preživeli določeno obdobje preizkušanja v partnerskih institucijah, ki jih bodo tesno povezali z industrijo. S tem bodo imeli dostop do mentorstva s strani zasebnih podjetij. Obdobje preizkušanja bo pomembno tudi za podjetja, ki bodo lahko učila potencialne zaposlene in videla raven spretnosti in znanja, ki jih imajo doktorji znanosti. Te izkušnje bodo dodatno izboljšale stopnjo pridobljenih prenosljivih znanj v doktorskih disertacijah, hkrati pa bodo delodajalcem omogočile, da podajo povratne informacije o programu usposabljanja, na primer, katere veščine je treba dodati, katera gradiva za usposabljanje je treba ustvariti in kakšno je njihovo mnenje o splošnem vprašanju zaposlovanja doktorjev znanosti v industriji.
Projekt OUTDOC si prizadeva za trajnost rezultatov projekta. Po zaključku projekta bodo druge visokošolske ustanove in zasebna podjetja iz drugih sektorjev povabljeni k sodelovanju. Zaželeno bi bilo, da bo program usposabljanja postal del doktorskih šol na partnerskih univerzah. Naše dolgoročno poslanstvo je tudi sodelovanje z institucijami iz drugih delov sveta.

Zaposljivost doktorjev znanosti
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da bo do leta 2020 predvidoma ustvarjenih več kot 2 milijona delovnih mest na razvijajočih področjih. In pomemben odstotek teh delovnih mest bo ostal prazen, razen če bomo lahko od naših visokošolskih zavodov, obravnavali tiste prihodnje zahteve v smislu spodbujanja novih spretnosti in kvalifikacij v naših sedanjih doktorskih študentih, ki bodo potrebni za dostop do teh zaposlitvenih priložnosti v prihodnosti.
Obstaja nujna potreba po iskanju novih delovnih mest za diplomante po vsej Evropi in spodbujanju njihove geografske mobilnosti, da se poveča njihova zaposljivost in vključitev na trg dela.

Cilji
Cilj projekta je prispevati k zaposljivosti študentov doktorskih študij na novih področjih, kot so obnovljivi viri energije in ravnanje z odpadki, digitalni sektor, inovacije in tehnologija itd.

Posebni cilji:
  • Opredeliti specifičnih veščin in kompetenc, ki bodo v bližnji prihodnosti zahtevane na trgih glede doktorskih študentov.
  • Na podlagi rezultatov bo oblikovan in izveden celovit program premeščanja (COP).
  • Oblikovanje novih pristopov in programov učenja za doktorske študente, ki bi lahko ustrezali najboljšim zahtevam za zaposlitev v prihodnosti.
  • Spodbujanje mobilnosti teh študentov in njihovega znanja preko različnih evropskih držav (3 študenti na univerzo).
 
Če želite še več izvedeti o projektu, obiščite spletno stran projekta: https://outdoc.usal.es/
Partnerji v projektu