Lokacije Povpraševanje

Zaključki konference REC 2014

07.10.2014

2. in 3. oktobra je v Olimju potekala prva Konferenca reciklažne industrije v Sloveniji REC2014, pod okriljem Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov Gospodarske zbornice  Slovenije. Konference se je udeležilo več kot 60 podjetnikov, pravnikov, okoljevarstvenikov in drugih predstavnikov stroke. Po dvodnevni konferenci so se ključni deležniki panoge odločili, da bodo skupno nastopili v prizadevanjih za spremembo nedorečene slovenske zakonodaje in administrativnim preprekam, ki reciklažni industriji, kot sicer eni najbolj obetavnih panog, onemogočajo razvoj.

»Dobičkonosnost podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem in predelavo odpadkov, se v zadnjih petih letih konstantno zmanjšuje. V letu 2013 je 31 članov sekcije agregatno delovalo z izgubo. Ob tem pri opravljanju svoje dejavnosti vsakodnevno naletimo na številne administrativne ovire. Med največje probleme sodita še nedorečena zakonodaja in črni trg«, je probleme reciklažne industrije, ki so jih identificirali na konferenci, povzel Jure Fišer, Predsednik sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov.

Na prvi problemski konferenci o reciklažni industriji kot resni alternativi izkoriščanju naravnih virov pri različnih vrstah surovin so se minuli konec tedna zvrstila številna predavanja uglednih strokovnjakov in okrogla miza (program: 2014). Ob koncu so udeleženci sprejeli sledeče zaključke:

  1. Ministrstvo za okolje in prostor mora nujno predlagati spremembe zakonodaje in uredb, ki bodo omogočale opravljanje dejavnosti odkupa odpadnih surovin od fizičnih oseb na prostem trgu.
  2. Država mora zagotoviti, da centri za ravnanje z odpadki, ki so financirani iz evropskih sredstev, ne bodo opravljali tržnih dejavnosti, saj gre za nedovoljeno državno pomoč.
  3. Potrebne so spremembe davčne zakonodaje, ki bodo uredile sistem obdavčitve drobnega odkupa na način, da bo uvedena cedularna obdavčitev s sprejemljivo 10 % davčno stopnjo.
  4. Država mora zagotoviti medresorsko uskladitev inšpekcijskih služb, ki bi skupno nastopile proti črnemu trgu na področju ravnanja z odpadki.
  5. Potrebne so spremembe zakonodaje in organizacija ministrstev, da bodo zmanjšali administracijo in skrajšali roke za pridobivanje dovoljenj.

Po zaključku konference so člani Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov sprejeli sklepe za uresničitev ciljev, ki so si jih zadali. »Zavezali smo se, da bomo urgirali na Ministrstvu za okolje in prostor, da sprejme Uredbo o komunalnih odpadkih, s katerim dovoli odkup odpadnih surovin od fizičnih oseb. Nadalje bomo od pristojnih zahtevali, da nemudoma zagotovijo zakonito delovanje centrov za ravnanje z odpadki in ne posegajo v tržne dejavnosti«, je napovedal Fišer. Po njegovih besedah bo Sekcija aktivno sodelovala z Ministrstvom za finance pri pripravi sprememb davčne zakonodaje s področja obdavčitve odkupa odpadnih surovin od fizičnih oseb, pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri pripravi sprememb okoljske zakonodaje. Kot še dodaja Fišer bo sekcija »prevzela odgovornost in aktivno sodelovala z inšpekcijskimi službami pri aktivnostih za zmanjšanje črnega trga«.

Sekcija zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov

Gospodarska zbornica Slovenije

Predsednik Jure Fišer

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje