Lokacije Povpraševanje
Stopimo skupaj in pustimo dobremu, naj traja!
Stopimo skupaj in pustimo dobremu, naj traja!

Stopimo skupaj in pustimo dobremu, naj traja!

19.04.2017

Uspešni praksi zbiranja odpadnih surovin za šole, društva in razne organizacije grozi konec!                                                                                                                                 

V podjetju Gorenje Surovina d.o.o. že desetletija uspešno sodelujemo s šolami, humanitarnimi organizacijami in društvi,  ki pridno zbirajo odpadne surovine, predvsem papir. Zbrana finančna sredtva namenijo za pomoč ljudem v stski, za delovanja društev in v šolah za razne projekte.

Žal, tej uspešni praksi grozi konec. V obravnavi je predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je dalo v obravnavo Ministrstvo za okolje in prostor. Slednja med drugim določa vrste komunalnih odpadkov, katerih zbiranje je izključno v domeni komunalnih podjetij. Ta naj bi v bodoče zbirala odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ter njim podobni odpadki iz trgovine, industrije, institucij in ustanov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami: odpadni papir, karton, odpadne kovine, akumulatorji in baterije, električna in elektronska oprema, mešani komunalni odpadki...
Uredba določa, da se mora dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov izvajati na celotnem območju občine in da mora ”vsak uporabnik” te odpadke prepuščati oziroma predati komunalnim podjetjem.
 
Ključna razlika med obstoječim in novim predlaganim sistemom je, da je v primeru zbiranja na trgu dovoljen odkup vrednih odpadkov (papirja, kovin, itd.), če pa je zbiranje organizirano preko komunalnih podjetij, morajo ta prevzemati vse odpadke brezplačno, kar pomeni, da imetnik odpadka le-tega ne more prodati, kljub temu, da ima določeno vrednost.
 
Povedano drugače: humanitarna društva, šole in druge organizacije bi zbrani papir komunalnim podjetjem morale prepustiti oziroma zanj ne bi prejele plačila, s čimer bi akcije izgubile smisel in sčasoma zamrle.
 
To bi bil udarec za številne nevladne organizacije, društva, šole in posameznike, ki so z zbiranjem in prodajo odpadnih surovin pridobivali sredstva za humanitarne namene.
 
Ob tem nikakor ne gre spregledati tudi vzgojnega in okoljevarstvenega momenta dosedanje prakse! Desetletja načrtnega zbiranja so pripomogla k temu, da so cele generacije mladih vzgojene z ekološko zavestjo, zaradi motiviranosti k zbiranju in odprodaji surovin pa se je občutno izboljšala tudi slika našega okolja - namesto na divjih odlagališčih ali v smeteh so se snovi znašle tam, kamor spadajo - v postopkih recikliranja.
 
Ker se bojimo, da so ta dejstva s strani zakonodajalca spregledana, smo se odločili za akcijo informiranja javnosti, s katero želimo opozoriti na škodo, ki bi nastala ob sprejemu omenjenih predpisov. Verjamemo, da je tudi v vašem interesu, da dobro in uspešno prakso ohranimo, zato vas pozivamo, da se nam pridružite.
 
Pozovite predlagatelje uredbe, da ponovno pozorno pretehtajo predlagane rešitve. Skupaj smo opaznejši in močnejši!
Rok za sprejem mnenj in pripomb na omenjeni predlog uredbe, je 3. maj 2017 in ga lahko pošljete na :
 
.
 

Pustimo dobremu, naj traja!

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje