Lokacije Povpraševanje

Proizvajalci imajo za prilagoditev določilom nove uredbe o odpadni embalaži 45 dni časa

12.04.2021

Proizvajalci, ki trenutno ne izpolnjujejo obveznosti s področja proizvajalčeve razširjene odgovornosti, imajo za
prilagoditev na določila nove uredbe o embalaži in odpadni embalaži 45 dni časa. V tem obdobju se morajo vpisati v
evidenco individualnih sistemov ali skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.
Vlada je novo uredbo o embalaži in odpadni embalaži sprejela na četrtkovi seji. Z njo se za proizvajalce ukinja količinski
prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno
embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono
embalaže.
Uredba, ki je bila objavljena v uradnem listu 9.4.2021, navaja, da mora proizvajalec za vsako koledarsko leto posebej voditi
evidenco o embalaži, dani na trg v Sloveniji. Ločeno mora voditi evidenco po materialih, in sicer za papir in karton,
plastiko, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo, ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali
material biološkega izvora.
Ločeno mora voditi tudi vodi podatke o kompozitni embalaži in drugi embalaži, sestavljeni iz več kot enega materiala, po
posameznih materialih, ni mu pa treba upoštevati materiala, ki predstavlja manj kot pet odstotkov skupne mase
embalažne enote. Maso tega materiala prišteje k masi prevladujočega materiala. Ministrstvu mora poročati štirikrat letno,
za vsako četrtletje posebej. Ta določila sicer v veljavo stopajo 1. julija letos.
Glede proizvajalčeve razširjenje odgovornosti uredba določa, da proizvajalci zagotavljajo takšno ravnanje z vso odpadno
embalažo, ki nastane na območju Slovenije, da se spodbujajo njeno recikliranje in drugi postopki predelave odpadkov.
Proizvajalci zagotavljajo tudi financiranje ravnanja z odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka. Svoje obveznosti lahko
izpolnjujejo skupno ali samostojno.
Za prilagoditev na nov sistem imajo proizvajalci časa 30 dni od uveljavitve uredbe, to pa je 15. dan po objavi v uradnem
listu oz. 24. marca. Tisti proizvajalci, ki še ne izpolnjujejo svojih obveznosti s področja proizvajalčeve razširjene
odgovornosti, morajo v tem roku bodisi vložiti zahtevo za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno
embalažo bodisi skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo morajo medtem na celotnem območju Slovenije zagotavljati predpisano
ravnanje za vso odpadno embalažo, razen za tisto, za katero zagotavljajo ravnanje proizvajalci, ki samostojno
izpolnjujejo svoje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
prevzeti vso komunalno odpadno embalažo od izvajalca javne službe.
Nova uredba določa tudi okoljske cilje predelave in recikliranja odpadne embalaže. Do konca leta 2030 predvideva
recikliranje najmanj 70 masnih odstotkov vse odpadne embalaže, vmesni cilj do konca leta 2025 je najmanj 65 odstotkov.
V uredbi je tudi cilj zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na največ 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na
prebivalca. To določilo se bo začelo uporabljati z letom 2022.
Z novo uredbo se želi vlada izogniti ponovitvi primerov, ko družbe za ravnanje z odpadno embalažo tovrstnih odpadkov
niso prevzemale od izvajalcev javne službe in je stroške odvoza prevzela država.
Povzeto: STA z dne 9.4.2021

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

V Surovini vam ponujamo rešitve na:
https://www.embalazna-shema.si

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje