Lokacije Povpraševanje

Pojasnilo v zvezi s prejemanjem mešane komunalne odpadne embalaže – prejeta odločba MOP-DROE

24.08.2018

Družba Gorenje Surovina d.o.o. je dne 21. 8. 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot drugostopenjskega organa prejela odločbo, s katero je ugodeno pritožbi našega podjetja kot družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) zoper spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki jo je v začetku meseca junija izdala Agencija RS za okolje.
 
Navedena odločba odpravlja spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje, ki je družbi nalagalo obveznost prevzema vse odpadne embalaže na trgu t.j. tudi tiste, za katere na DROE ni bila prenesena obveznost ravnanja z njo in posledično tudi ni bil plačan strošek ravnanja. Zadevo s tem vrača upravnemu organu prve stopnje v ponovni postopek in odločanje.
Glede na to, da smo nezakonitost spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zatrjevali od samega začetka, smo takšno odločitev ministrstva pričakovali. 
 
Skladno z izdano odločbo MOP, so vse do sedaj postavljene zahteve, ki so bile vnesene v novo okoljevarstveno dovoljenje brezpredmetne in nezakonite. V zvezi z navedenim družba Gorenje Surovina ni zavezana prevzemati količine mešane komunalne odpadne embalaže v količinah in skladno z zahtevami, kot je bila to primorana od spremembe.
 
Družba Gorenje Surovina ves čas upošteva in izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj. Tako smo izpolnjevali tudi vse obveznosti iz spremenjenega OVD – pobirali vso odpadno embalažo, kot nam je bilo to naloženo, ne glede na to, da smo bili od samega začetka prepričani v njegovo nezakonitost.
 
Kot do sedaj, bomo tudi v prihodnje svoje obveznosti izpolnjevali v skladu z veljavnim OVD.

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje