Lokacije Povpraševanje

Okrogla miza o odpadni embalaži

20.02.2012

Dne 26.1.2012 je v organizaciji družbe Fitmedia potekala okrogla miza o problematiki prevzemanja odpadne komunalne embalaže, ki jo večinoma od gospodinjstev zberejo izvajalci javnih služb, do tam pa jih v predelavo prevzamejo družbe za ravnanje z odpadno embalažo, kot na primer družba Gorenje Surovina d.o.o. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo morajo prevzemati odpadno komunalno embalažo od izvajalcev javnih služb skladno s tržnim deležem, se pravi glede na število in velikost zavezancev, ki so ravnanje z njihovo embalažo prepustili v ravnanje določeni družbi. V letu 2011 je zaradi nesoglasij med različnimi akterji v sistemu zbiranja in predelave embalaže, prišlo do težav pri prevzemanju odpadne embalaže, kar je bila tudi glavna tema okrogle mize. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, predstavniki javnih komunalnih podjetij in predstavniki družb za ravnanje z odpadno embalažo. Tema debate je bila iskanje skupnega imenovalca vseh udeleženih, da bi ravnanje z odpadno embalažo potekalo brez težav vse od zbiranja do predelave. Kot je znano poteka po vsej Sloveniji pospešeno ločeno zbiranje odpadne embalaže, kar pomeni, da se je količina zbrane embalaže drastično povečala, predvsem na račun manjše količine mešanih komunalnih odpadkov. Ker to pomeni, da so se stroški ravnanja z embalažo povečali, so se odpirala predvsem vprašanja o delitvi odgovornosti med družbami, ki so fi nancirane s strani družb, ki dajejo embalažo na trg in med komunalnimi podjetji, ki to embalažo zbirajo. Ključna težava pri tem je dejstvo, da zbrana pošiljka embalaže vsebuje odpadke, ki tja ne sodijo, komunalna podjetja pa za navedeno nočejo prevzeti odgovornosti, kljub temu, da gre navadno za mešane komunalne odpadke. Med družbami pa je debata potekala predvsem o tem, kako so v preteklem letu izpolnile svoje obveznosti, ki so jim bile zaupane od zavezancev. Vsaka družba bi namreč morala prevzeti svoj del embalaže od vsakega komunalnega podjetja, glede na tržni delež, vendar določene družbe tega niso storile. Med vsemi družbami je glede na zakonodajo svojo obveznost ustrezno izpolnila le družba Gorenje Surovina d.o.o. Predstavniki MOP so glede na težave obljubili, da je v pripravi prenova zakonodaje iz tega področja, ki bo jasneje opredelila pravila igre, da v prihodnje ne bo več težav z prevzemanjem odpadne komunalne embalaže. V vsakem primeru pa lahko rečemo, da so nova pravila in določitev jasnejših pravil zelo pomembna za varno poslovanje in obstanek dejavnosti. Poleg tega pa je pri ravnanju z odpadki nujno prisotno tudi odgovorno družbeno zavedanje tudi gospodarskih družb, ki jim je to ravnanje zaupano. Glede na izpolnjevanje obveznosti iz leta 2011 je treba ugotoviti, da se vse družbe na trgu te odgovornosti ne zavedajo tako kot družba Gorenje Surovina d.o.o., ki je kot edina nedvoumno izpolnila svoje obveznosti in lahko tako pričakuje, da se bo povečal njen ugled na trgu zbiranja odpadne embalaže.

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje