Lokacije Povpraševanje

Obvestilo Inšpektorata za okolje in prostor

10.12.2021

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) izvedel usmerjeno akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, vodenjem evidenc o dajanju embalaže v promet in poročanju o embalaži, dani v promet.
 
Inšpekcija za okolje in naravo (ION) IRSOP in FURS so opravili skupni nadzor pri petnajstih zavezancih, ki so bili izbrani na podlagi analize podatkov v evidencah Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in FURS. FURS je izvedel nadzore obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ali je zavezanec pridobitelj embaliranega blaga v skladu s predpisom in ali je prijavljen v evidenco davčnega organa kot pridobitelj embaliranega blaga ter ali vodi ustrezno evidenco o dajanju embalaže v promet po vrsti in količini, in ustrezno obračuna/plača nastalo okoljsko dajatev.
 
Uredba o embalaži in odpadni embalaži (NOVA Uredba EOE), ki je začela veljati 24. aprila 2021, je na novo opredelila obveznosti za vse proizvajalce (proizvajalec je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje), ki dajejo embalažo na trg v Republiki Sloveniji (RS), ne glede na njeno količino, in sicer:
 
- do 24. maja 2021 se je bilo potrebno vpisati v evidenco proizvajalcev,
- do 1. julija 2021 vzpostaviti evidenco o dajanju embalaže na trg RS in
- do 30. oktobra 2021 prvič kvartalno poročati o embalaži dani na trg RS.
 
 
Ugotovitve ARSO
 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so morali do 30. oktobra 2021 prvič sporočiti ministrstvu podatke o embalaži dani na trg v RS, za julij, avgust in september 2021. ARSO je na podlagi primerjave podatkov o proizvajalcih, ki so jih v poročilih o dajanju embalaže na trg v RS za obdobje julij-september navedli DROE, s podatki o proizvajalcih, ki so vpisani v evidenco proizvajalcev, ugotovil, da ni v evidenco proizvajalcev vpisano 2.150 proizvajalcev, ki so bili navedeni v poročilih DROE. Ugotovil je tudi, da je v evidenco proizvajalcev vpisanih približno 4300 oseb, ki jih DROE niso navedli v poročilih o dajanje embalaže na trg v RS. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je ARSO zaprosil DROE, da svoje pogodbene partnerje - proizvajalce oz. njihove pooblaščene zastopnike (v primeru tujih podjetij), s katerimi so v skladu s 30. členom NOVA Uredba EOE sklenili pogodbo, opozorijo na obveznost vpisa v evidenco proizvajalcev.

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje