Lokacije Povpraševanje

Nove obveznosti novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za podjetja

16.01.2018

S 1.1.2018 so v veljavo stopile določbe novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Prenovljena okoljska zakonodaja tako uvaja obveznosti za vse embalerje in pridobitelje embaliranega blaga ter proizvajalce in pridobitelje t.i. servisne embalaže, ki dajejo embalažo v promet.
 
Novela določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za  onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže torej tudi tiste, ki ne dosegajo meje 15.000 kg embalaže dane na trg.
 
Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.
Vpis v Evidenco poteka v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati v aplikaciji Embalaža pri Agenciji RS za okolje (info in povezava na: http://okolje.arso.gov.si/embalaza)
S priporočeno pošto boste prejeli kodo, s katero boste potrdili registracijo in tako izvedli končni vpis v Evidenco. 
Za embalažo dano na trg bo potrebno voditi evidenco (o masi embalaže, dane na trg – ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu), o letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, pa bodo morala podjetja prvič poročati v letnem poročilu do 31.3. 2019.
 
Uredba prinaša novosti tudi za distributerje, ki potrošnikom ponujajo zelo lahke nosilne plastične vrečke. Distributerji bodo morali poročati samo o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so primerne za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana in so bile prodane potrošnikom za predpakirana živila ali za neživilske proizvode. Za ta namen se bo potrebno tudi registrirati. Tudi zanje velja, da bodo o letnem številu prodanih takih vrečk za leto 2018 poročali do 31.3.2019.
 
Po predhodni prijavi vas vabimo na brezplačne delavnice za člane ŠGZ in OOZ in sicer:
 
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, dne 22.1.2018 ob 13.00 uri, prijava na spletni strani:  https://www.stajerskagz.si/
OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor; dne 23.1.2018 ob 9.00 uri, prijava na spletni strani: https://www.ooz-maribor.si/
OOZ Ljubljana, Celovška 71, 1000 Ljubljana, dne 24.1.2018 ob 9.00 uri,  prijava na spletni strani: http://www.ozs.si
 

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje