Lokacije Povpraševanje

Izjava v zvezi z odpadnim blatom v Pivoli

16.06.2021

V zvezi z zadnjimi objavami v medijih, kjer se naziv družbe Surovina d.o.o. pojavlja v zvezi z afero nezakonitega odlaganja komunalnega blata v Pivoli, pojasnjujemo sledeče:
 
Cep d.o.o. je imel leta 2019 v okviru postopka javnega naročanja sklenjeno pogodbo s KP Ptuj za odvoz blata, kjer smo bili navedeni kot podizvajalec za predelavo blata. V času oddaje ponudbe za predmetno JN  je naše podjetje dejansko nastopilo kot podizvajalec podjetju Cep, vendar pri izvajanju predmetnega posla za CEP blata iz Ptuja nikoli nismo prevzemali. Med drugim zaradi tega, ker je prišlo pred pričetkom izvajanja predmetnega javnega naročila do zaustavitve možnosti izvoza blata na Madžarsko, na kar so bile vezane naše rešitve za izvajanje storitev vezane na predmetne dogovore.
 
Vsakršno povezanost družbe Surovina d.o.o. z obravnavanimi nezakonitimi ravnanji kategorično zanikamo in dogajanje v Pivoli ostro obsojamo. Zaupamo pristojnim preiskovalnim službam, da bodo zadevo temeljito raziskali.
 
Dodatno vas opozarjamo, da se beseda »surovina« pojavlja v nazivih več slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z odpadki (kot npr. pri podjetju ML Surovine), zato zaradi napačnega interpretiranja medijev prihaja do napačnih informacij, nam povzroča nepopravljivo poslovno škodo in blati naše ime.

Naj vaši odpadki
postanejo naša skrb!

Imate vprašanje? Pišite nam.

   Pošljite povpraševanje