Telephelyek Kereslet
PROJEKT RRPO 2013
PROJEKT RRPO 2013

PROJEKT RRPO 2013

Kísérleti reaktor építése szennyvíztelepekről származó kommunális és /vagy ipari iszap szárítására és fertőlenítésére

Jogalap és kiindulópontok

A z SzK hatályos törvénye értelmében 2009. július 15-e után már nem engedélyezett a szennyvíztelepekről származó kezeletlen iszap nem veszélyes hulladék lerakóhelyeken való lerakása. Az iszap-piac évről-évre növekszik a környezetvédelem területén érvényes egyre szigorúbb jogszabályok, népesség növekedés, népsűrűség és ennek következtébem a víztisztító berendezések számának növekedésével. Ezért volt szükség olyan technológiák és eljárások kifejlesztésére, amelyek lehetővé teszik azok kihasználását az iparban és a mezőgazdaságban.

A szennyvíztelepekről származó kommunális és /vagy ipari iszap szárítása kidolgozására irányuló kutatási-fejlesztési projekt kiindulópontja azzal a feltételezéssel volt meghatározva, hogy az iszap nyersanyag vagy energiaforrás, amelyet megfelelő kezeléssel hasznosan lehet felhasználni műtrágyaként, nyersanyag komposztálóként, építőanyagként, talajjavítóként vagy alternatív fűtőanyagként . A szárítás a leggyakrabban használt, további vagy végső felhasználásra szánt előállítási eljáráshoz tartozik.

Az iszapfeldolgozás kapacitása az SzK-ban nem elegendő a jelenlegi kezelés szükségességéhez, ezért növekszik az export részesedése.

Kulcsfontosságú célkítűzések:

megkeresni a műszakilag és gazdaságilag hatékony megoldást az ipari és kommunális szennyvíziszap szárítása és fertőtlenítésére, és így előkészíteni őket az energetikai vagy egyéb célokra való felhasználásukat.

Projekt tevékenységek

A projekt egy korábbi, az iszap jogszabályi, társadalmi, gazdasági, energetikai és környezetvédelmi szempontból vizsgált BATtechnológia szárításán és fertőtlenítésén alapuló kutatásra épül.

Kísérletek alapján a kísérleti vákuumos berendezésben vizsgálták az iszap vákuumos fertőtlenítését és a masabb színtű fertőtlenítést fizikai-kémiai és mikrobiológiaia tesztek segítségével. Íly módon kerestük a különböző tulajdonságokal rendelkező, leghatékonyabb iszapfertőtlenítő technológiát.

A projekt kísérleti része alapot adott a különböző kémiai - fizikai és biológiai tulajdonságokkal rendelkező iszapok szárítási és fertőtlenítési technológiai paramétereinek meghatározására, éspedig az energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi jogosultság szempontjából különböző felhasználókra vonatkozóan.

Korszerű gépi felszerelések

A projekt keretén belül az alábbi gépi felszerés lesz kifejlesztve:

  • reaktor keverő különböző tulajdonságokkal rendelkező iszap masszák keverésére,
  • hőátvivő,alacsony hőmérséklet - tartományú < 40 °C,
  • elektronikus hőmérséklet, nyomás, szárítási és fertőtlenítési áramlásszabályozó folyamat érzékelő,
  • kísérleti vákuumos szárító és fertőtlenítő berendezés.

Erdemények alkalmazhatósága

A projekt kísérleti részének eredményei bebizonyították, hogy a vákuumos iszapszárítási technológiát fel lehet használni stabil és instabil iszapokhoz. Kifejlesztettük az alacsony nyomású szárító kamrát, amely lehetővé teszi az ipari és kommunális iszap 10%-ig való szárítását vagy ennél kisebb szárítási masszává, és előkészítettük az iránymutatókat a kommunális és /vagy ipari iszap 100 tonna/nap kapacitású szárító és fertőtlenító készülék kifejlesztésére

Célcsoportok

A projekt eredményei érdekesek az ipari és kommunális iszapot előállítók, gyűjtők, feldolgozók és felhasználók számára.

Környezeti hatás

Az iszapkezelés összetett folyamat, amelynél az ember és a környezet védelme miatt figyelembe kell venni úgy a kóros mikroorganizmusokkal és veszélyes fertőzések terjedésére és az emberek, állatok növények megbetegedésére vonatkozó mikrobiológiai szempontokat, mint a kémiai szempontokat, amely kihangsúlyozza az emberekre, állatokra és növényekre gyakorolt veszélyt.

Az iszapszárítás csökkenti annak mennyiségét, ami pozitív hatást gyakorol a szállítások számának mennyiségére és ennek következtében a szállítás környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentésére. Egyben pedig növekszik az iszap kalóriaértéke, higiénikusan stabilizálódik (kórokozók nélkül), javul összetételi szerkezete és ezáltal növekszik energetikai vagy mezőgazdasági területen való felhasználási lehetősége.

A hulladékiszap együttégetése az elsődleges fosszilis tűzelőanyagok együttégetésének fontos pótlása

Mivel a szárítási folyamat nagyon energiaigényes, értelemszerű a "hulladék" hőenergiát felhasználni azzal a cékitűzéssel, hogy csökkenjen a fosszilis tűzelőanyagok használata.

További fejlesztési tervek

Az iszap és /vagy a szennyvíztisztító telepeken fermentációból visszamaradt anyagok technológiaia szárítása alacsony, szabályozott hőmérsékletű fűtőközeggel és a szárítási helyiség alnyomásával lehetőséget nyújt az energiahatékony készüléknek, különösen akkor, ha alacsony hőmérsékletű közeg áll rendelkezésünkre a hő és a víz iszapból való elpárologtatására (pl. hőerőművek hűtővizeinek hulladéka). A kidolgozott rendszer lehetőséget nyújt a tervezésre és az egységenként kb. 25 tonna kapacitású modulárisan tervezett ipari berendezés kiépítésére, ami az adott helyen a keletkezett iszaptól és digesztátumtól függ.

A vákuumos iszapszárítás továbbfejlesztése lehetőséget ad arra, hogy a párakondenzáció folyamatában nyert energiára és a rendelkezésre álló hőhulladékra való tekintettel, melyeket a hőközegek használnak ki a szárítási folyamatban, elérjük a készülék szennyvíztisztító energetikai hőellátását és bizonyos esetekben a készülék szennyvíztisztító energetikai hőellátás mellett az energiafelesleget, melyet hő vagy villamos energiaként hasznosíthatnánk.

A Surovina Kutatócsoport együttműködése ez ME-vel

A projekt a Surovina d.o.o. Kutatócsoport és a Maribori Egyetemmel való együttműködés keretén belül valósult meg, melyet a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió (EU) társfinanszíroz a Regionális Fejlesztési Alapból. A források a közbeszerzési pályázaton lettek elnyerve a magas munkanélküliségű problémás területeken 2013 - tól 2015-ig terjedő időszakban – RRPO 2013. Projekteredmények bemutatása

1. Ljubljana, Gazdasági Vásár, Természet - egészség 2014 (körülbelül 22.000 látogató) 2014. november 13.-16. Az előadás címe: Kísérleti reaktor építése szennyvíztelepekről származó kommunális és /vagy ipari iszap szárítására és fertőlenítésére című projekt bemutatása.

2. A Surovina és a Maribori Egyetem kutatási projektje időközi eredményeinek bemutatása: FERI, FNM in FS, FERI, 4.12.2014

3. Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, 9-10.4.2015. 4. 9.-10. (előadás a konferencián és a cikk gyűjteményben való közzététele): Iszapszárítás vákuumos reaktorban.

4. Maribor, Konferencia: Automatizálás az iparban és a kereskedelemben (9 ; 2015; Maribor) A Automatizálás az iparban és a kereskedelemben, a kilencedik konferencia gyűjteménye, 2015. április 9. és 10. Az előadás címe: A szennyvíztisztítókról származó instabil kommunális iszapszárító készülék speciális kezelése

Dokumentumok:

1 Gazdasági Kiállítóterület – A kísérleti reaktor bemutatása (PDF / 967,36 kB)
2 FERI – Időközi eredmények bemutatása (PDF / 3,22 MB)
3 Bistra Ptuj – Iszapszárítás vákuumos reaktorban - cikk (PDF / 374,99 kB)
3 Bistra Ptuj - Iszapszárítás vákuumos reaktorban – Bemutató (PDF / 2,93 MB)
Paper aiq15 (PDF / 638,32 kB)
Bemutató AIG15 (PDF / 1,09 MB)