Telephelyek Kereslet
Történeti áttekintés

Történeti áttekintés

A Surovina 69- éves történelemmel rendelkező vállalat. Ez a magas évforduló a vállalat kitartására, az állandó változásokra való felkészültségre és az alkalmazkodásra utal, melyet a túlélésért való kűzdelemben megkövetelnek a megváltozott viszonyok. A Surovina sok ilyen eseményt rögzít. Hullámvölgyeket és emelkedőket. Azért, hogy kevés hullámvölgy és sok emelkedő volt, érdemei vannak mindazoknak, akik már évtizedeken keresztül hozzájárulnak a Surovina sikeres fejlődéséhez.

Videó –Surovina az idő tükrében

1_1.jpg
2_2.jpg
1_3.jpg
1_4.jpg
1_8.jpg
1_9.jpg
1_10.jpg
1_11.jpg
1_13.jpg
1_12.jpg
1_14.jpg
1_15.jpg
1_16.jpg
1_17.jpg
1_19.jpg
1c.jpg
1a.jpg
1b.jpg
1d.jpg

Surovina az idő tükrében

 1. 1950-1960

  A másosik világháborút követő ipari felújítás időszakában a nyers hulladék gyűjtése nem volt jól megszervezve. A Maribori Városi Népbizottság 1951-ben alapította meg a SUROVINA munkaszervezetet, amelynek fő feladata a hasznos hulladék gyűjtése, feldolgozása és értékesítése volt. A szervezet először helyi szinten működött, később pedig kiterjedt Szlovénia teljes területére és Horvátországra is.

 2. 1960-1970

  A hetvenes években a Surovina nagy válságba került. A korábbi rossz gazdálkodás miatt a szállítók és a vevők elutasították az együttműködést, a vállalatnak ezért nem volt elegendő anyagi tőkéje az új berendezések és a gépesítés korszerűsítésére való beruházásra. Az akkori vezetőknek az ésszerű üzletvitellel és az alapokba való befektetésekkel mégis sikerült korszerűsítenie a járműparkot és ezáltal növelni az anyag elszállítását és a nyereséget. Új felvásárló állomások jöttek létre Jugoszlávia-szerte, a tevékenység pedig kiterjedt a külföldi piacokra is, elősorban Németországra és Olaszországra.

 3. 1970-1980

  1970 és 1980 között nagy figyelmet szenteltek a gépesítésbe való beruhására és az új technológiai eljárások bevezetésére. Az általános energetikai válság és a növekvő nyersanyaghiány gondolkodásra késztette a közgazdászokat és a politikusokat, aki felismerték a hulladék, mint reprodukciós anyag gyártási folyamatban betöltött szerepét. Ezekben az években fogadták el a Hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. A Surovina egyre gyorsabban fejlődött és 1980-ban Mariborban megépült a Maribori Központi Raktár - a legkorszerűbb acélhulladék hasznosító üzem Jugoszláviában.

 4. 1980-1990

  Ezt az időszakot viharos és kiélezett piaci viszonyok és a vállalaton belül zajló élénk események jellemezték. Az általános recesszió és a beszállítók által gyakorolt nyomás hozzájárult a vállalat rosszabb gazdálkodásához, de az akkori időszak teljes állapotának összefoglalása azt tükrözi, hogy a vállalatnak mindezek ellenére még mindig kedvező eszköz - és forrásszerkezete volt. Szlovénia függetlenné válásával a Surovina-nak, az öszes szlovén iparral együtt, szembesülnie kellett a nagy piaci részesedés elvesztésével és a régi túlélt rendszer változásaival.

 5. 1990-2000

  A függetlenséget követő nehéz időszakban a vállalat összes erőfeszítése a termelékenység, gazdaságosság és a munka minősége terén való gyökeres változtatásokra irányult. A Surovina 1998. március 4-én részvénytársaságként lett bejegyezve. A gazdasági válság, az értékesítés és nyersanyag iránti kereslet csökkenés nehéz időszakát 2000-ben gazdasági növekedé követte, ezzel együtt pedig az új szállítóeszközök, gépi és technológiai berendezésekbe való beruházás.

 6. 2000-2010

  Ez a nagy fejlesztési ciklus időszaka, új tevékenységekbe való beruházással, többek között a veszélyes hulladékok újrahasznosításába. A Surovina a hazai piacon átvette a vezető szerepet a másodlagos nyersanyagok gyűjtésében és hasznosításában, és növekedett a külföldi piacokon való értékesítés is. 2008-ban, a recesszió időszakába való áttéréskor még mindig jó üzleti eredményekkel gazdálkodott, sőt ebben az időszakban hozta létre saját csomagolási sémáját. 2010-en, amikor a társaságnak már 16 üzletviteli egysége és 6 felvásárló egysége volt, a Surovina átalakult Gorenje Surovina-vá , az új tulajdonos, a Gorenje, pedig tőkebefektetést eszközölt.

 7. 2010-2016

  2011-ben teljes lendületet vett az európai adósságválság, ezzel együtt pedig a nyersanyag előreláthatatlan ármozgása és a fizetési fegyelmezetlenség. A Gorenje Surovina ebben az időszakban újonnan meghatározta az üzleti folyamatokat és felújította az informatikai rendszert, aminek segítségével az értékesítésből származó árbevételek a válság ellenére növekedtek. Befektetést eszközölt az új csomagolóanyag -válogató és az új EEBH ártalmatlanító központ építésébe Mariborban, valamint a környezetvédelmi engedélyek beszerzésébe is. A 2013-ban keletkezett tűzeset miatt teljesen tönkrement az EEBH ártalmatlanító egység, beleérve az összes berendezést is. A nehéz helyreállítás és az üzem leállása ellenére a Surovina 2014-ben jó növekedést ért el és a piacon megerősítette beszerzési és értékesítési pozícióját.

 8. 2016-

  A programok szerkezeti változásai 2016-ban folytatódtak, mivel a tevékenységi kör bevételi struktúrája nőtt a nemfémprogramok keretén belül. A Gorenje Surovina elnyerte az ŠGZ (Stájerországi Kereskedelmi és Iparkamara) ezüst díját a Szennyvíziszap szennyvízkezelési létesítményekben történő vákuumszárítása nevű projektjével, amelyet 2015 végén a Maribori Egyetemmel együttműködésben valósított meg. 2016-ban a „Tiszta élvezet” (Čisto veselje) kampány PRIZMA-díját kapták meg a legjobb 2015-ös társadalmi felelősségvállalási kampányért. A társadalmi felelősségvállalás terén sikeres regionális tudatosságnövelő kampányokat folytattak az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtésének fontosságáról „Nincs vita, hozza el régi készülékeit a Gorenje Surovinához” címmel. Áprilisban a vállalat az alapítása 65. évfordulóját ünnepelte, amelynek kapcsán emlékkönyvet jelentettek meg.
  2018-ban a Gorenje Surovina – története során először – 400 000 tonna hulladékot gyűjtött össze, dolgozott fel vagy továbbított. Ebben az évben a Gorenjét felvásárolta a Hinsense vállalat, amellyel a Surovina számára ismét elindult az értékesítési folyamat. A tárgyalások utolsó szakaszában a Gorenje a Rastoder d.o.o. tulajdonában lévő Eko Surovina d.o.o. vállalatot választotta vevőként. A felvásárlást 2019 első felében véglegesítették, amikor a vállalatnak újból a régi, Surovina d.o.o. nevet adták.