Telephelyek Kereslet
Beruházás az újrahasznosított anyagok körforgásos gazdaság keretében történő előállítását szolgáló új koncepcióba

Beruházás az újrahasznosított anyagok körforgásos gazdaság keretében történő előállítását szolgáló új koncepcióba

A beruházás két épület építésére, valamint új, a legmagasabb energetikai szabványoknak megfelelő, illetve az elérhető legjobb – BAT és ISO 14001 – technológiákra vonatkozó materiális és immateriális javak beszerzésére terjed ki.

Beruházás az újrahasznosított anyagok körforgásos gazdaság keretében történő előállítását szolgáló új koncepcióba

A projekt leírása:
A beruházás két épület építésére, valamint új, a legmagasabb energetikai szabványoknak megfelelő, illetve az elérhető legjobb – BAT és ISO 14001 – technológiákra vonatkozó materiális és immateriális javak beszerzésére terjed ki.
A Surovina vállalat a szóban forgó beruházással további határozott lépéseket tesz a körforgásos gazdaság koncepciójának érvényesítése irányába, külön hangsúlyt fektetve a hulladék jobb szelektálására, az összegyűjtött hulladékegységekre vonatkoztatott logisztikai költségek csökkentésére, a fosszilis energiahordozók felhasználásának és a karbonlábnyomnak a csökkentésére, a hulladékok újrahasznosíthatóságának a növelésére és a egyes termékek hulladékból történő kinyerésére. Ennek során a hulladékgyűjtési folyamatok és eljárások digitalizációjával – és a hulladékhierarchia következetes betartása mellett – a termelékenység is növekedni fog. Következésképpen növekedni fog a gazdasági társaság minősége, termelékenysége és tartós versenyképessége, valamint lehetővé válik a termékek magasabb hozzáadott-értékének az elérése.
Egyúttal a csökkentjük a negatív környezeti hatásokat is (hulladéktermelés csökkentése, az elsődleges nyersanyaghasználat csökkentése, ill. a másodlagos nyersanyaghasználat növelése, kiváló minőségű másodlagos nyersanyagok újrafelhasználás és újrahasznosítás általi előállítása, hozzájárulás az ökoszisztémák megőrzéséhez és megújulásához, az energiahatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése stb.).
 
A beruházást a NextGenerationEU által az Európai Unió finanszírozza, egyúttal pedig az európai Helyreállítási és ellenállóképességi mechanizmus része. A projekt A Szlovén Köztársaság termelékenységét és versenyképességét növelő nagy beruházások ösztönzésére kiírt nyilvános pályázat keretében nyert támogatást. A projekt összértéke 11 779 000,00 EUR, a mechanizmusból származó támogatás mértéke pedig 3 180 330,00 EUR-t tesz ki.