Telephelyek Kereslet
Projektek OUTDOC

Projektek OUTDOC

Áttekintés
Az OUTDOC projekt célja, hogy megismerje a fiatal doktori hallgatók jelenlegi helyzetét. Az elmúlt évtizedekben a munkaerőpiacon – különösen a technológiai fejlődés miatt – bekövetkezett változások hatására egyre nagyobb az igény a magasan szakosodott munkaerőre minden ágazatban,  Az elmúlt években megfigyelt fejlődés a közeljövőben csak fokozódni fog, ami további, szakképzett munkaerőigényhez vezet. Az Európai Unió készülve erre a változásra úgy döntött, hogy a felső szintű oktatást széles körben elérhetővé fogja tenni. Ezzel az a célja, hogy a polgárai részt vegyenek a különböző tagállamokban elérhető tanulói és foglalkoztatási mobilitási programokban, amely nemcsak a polgárok többnyelvűségét segíti elő, de hozzájárul az eltérő európai kultúrák szorosabb összefűzéséhez is. A felsőfokú oktatás fontos szerepet játszik a társadalom fejlődésében, a kutatáshoz és az innovációhoz való kapcsolatának köszönhetően. Néhány kezdeményezés már megvalósult, ezek közé tartozik például a szakképzettségek közötti különbségek megszüntetése, az integratív és hatékony oktatási rendszerek fejlesztése és támogatása. Ezeknek a kezdeményezéseknek egy közös céljuk van: az európai felsőoktatási intézmények (HEI) fejlesztése, amit az OUTDOC projekt fog megvalósítani.
Emellett azt látjuk, hogy fel kell hívni a figyelmet azokra a feltörekvő ágazatokra, amelyek számára a doktori hallgatók sajátos készségei és kompetenciái komoly előnyt jelentenek. Az eddigi kutatások azonban azt mutatják, hogy az ipar gyakran nem ismeri fel a doktori képzés értékeit, és azt feltételezi, hogy a képzésben részt vevők nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal, hiszen többnyire előtte egyetemi intézményekben dolgoztak. Azok a vállalatok, amelyek már eddig is alkalmaztak doktori fokozattal rendelkező alkalmazottat, bizonyos esetekben nagyobb valószínűséggel vesznek fel újabb, doktori fokozattal rendelkező munkatársakat, mivel már felismerték a magasan képzett munkaerő értékét. Mindazonáltal ez a projekt a munkaerőpiacra való beilleszkedés alternatív módjait is elősegíti. A felsőoktatási intézmények (HEI) és a magánvállalatok összekapcsolása is létfontosságú, ez is a szakosodott társadalom számára kínál előnyöket.
Az OUTDOC egy másik fontos része, hogy Európa különböző területein, négy országában vezetik be. Az így kapott általánosított eredményeket a későbbi tanulmányok során tudjuk majd pontosítani. A  projektnek a fő eleme egy olyan képzési program kialakítása, amelyet először a mobilitási időszak során tesztelnek a partnercégekkel, majd később a doktori iskolákban is fogják használni. A tesztelési szakasz eredménye az iparág által jóváhagyott tartalom és visszajelzés lesz.

Küldetés
A projekt célja, hogy javítsa a fejlődő ágazatok doktori állományának foglalkoztathatóságát azáltal, hogy egy személyre szabott képzési programot biztosít számukra, amely fejleszteni fogja az átvihető képességeiket. Ezért meg kell határozni azokat a készségeket, amelyeket az ipar a közeljövőben elvár és szükségesnek tart. Ezeket a készségeket egy online felmérés keretében azonosítják; a felmérésem bármely európai ország magánvállalatai részt vehetnek. Úgy döntöttünk, hogy öt nyelven (angolul, németül, románul, szlovénül és spanyolul) tesszük elérhetővé a kérdőívet, hogy szerteágazó adatokat szerezzünk, amely európai szinten is értelmezhető.
Az adatokat ezután elemezzük, hogy meghatározzuk a munkáltatók által a legfontosabbnak tartott készségek listáját. Később képzési anyagok kerülnek kidolgozásra egy képzési program részeként. Ezeket az anyagokat a későbbiekben más projektek vagy felsőoktatási intézmények felhasználhatják. Mivel az anyagok megszerkesztéséhez egy tanulmány nyújtja az alapot, a program a munkáltatói igényeknek megfelelően készül, hogy a kiválóan képzett, doktori fokozattal rendelkező munkavállalók és a potenciális munkáltatók hatékonyabban találjanak egymásra.
Az átfogó elhelyezkedési programot (COP) az egyes résztvevő országok doktori fokozattal rendelkező munkavállalóinak egy kiválasztott csoportja teszteli. Ők egy bizonyos mobilitási időszakot is töltenek a partnerintézményekben , ez szorosabb kapcsolatot biztosít az adott iparággal. Lehetőségük nyílik arra is, hogy a vállalatok mentorálják őket. A mobilitási időszak fontos lesz a vállalatoknak is, mert felmérhetik a lehetséges,doktori fokozattal rendelkező munkavállalók készségeit és tudását, ezzel egyidőben pedig be is taníthatják őket. Ez továbbfejlesztheti a doktori képzésben megszerezhető átvihető készségek szintjét, de lehetőséget ad arra is, hogy a munkáltatók visszajelzést adjanak a képzési programról, milyen készségeket kell hozzáadni, milyen képzési anyagokat kell létrehozni, és hogy látják az doktori fokozattal rendelkezők iparban való alkalmazásának kérdését.
Az OUTDOC projekt a projekt eredményeinek fenntarthatóságára törekszik. A projekt befejezése után más felsőoktatási intézmények és más ágazatok magánvállalatai is meghívást kapnak az együttműködésre. Kívánatos lenne, hogy a képzési program a partneregyetemek doktori iskoláinak részévé váljon. Hosszú távú küldetésünk a világ más részein működő intézményekkel való együttműködés.

A PhD alkalmazhatósága
Az OECD becslése szerint 2020-ra várhatóan több mint 2 millió munkahely jön létre a feltörekvő területeken. Ezen munkahelyek jelentős százaléka betöltetlen marad, ha erre az igényre nem tudnak választ adni felsőoktatási intézményeink, és a jelen hallgatóival nem tudjuk megismertetni azokat az új készségeket és képességeket, amelyek ezen későbbi munkalehetőségek eléréséhez szükségesek.
Kulcsfontosságú, hogy Európa-szerte új munkalehetőségeket találjunk a doktori diplomások számára, és támogassuk földrajzi mobilitásukat, ezzel növelve foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való beilleszkedésüket.

Célok
A projekt célja a PHD hallgatók foglalkoztathatóságának elősegítése a feltörekvő területeken, mint például a megújuló energiák és a hulladékgazdálkodás, a digitális szektor, az innováció és technológia stb.

Speciális célok: 
  • A közeljövőben a doktori hallgatóktól a piacon elvárt speciális készségek és kompetenciák meghatározása.
  • Az eredmények alapján átfogó elhelyezkedési programot (COP) terveznek és hajtanak végre.
  • Új megközelítésú program kialakítása a doktori hallgatók számára, amely a jövő munkáltatói igényeinek a legjobban megfelel.
  • A hallgatók mobilitásának és tanulmányaik ösztönzése különböző európai országokban (egyetemenként 3 diák).Ha többet szeretne megtudni a projektről, látogasson el a projekt weboldalára: https://outdoc.usal.es/
Partnereink a projektben.