Lokacije Povpraševanje
V PE Nova Gorica, Panovška 3, Kromberk, Nova Gorica, zaposlimo delovodjo (m/ž) za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe
V PE Nova Gorica, Panovška 3, Kromberk, Nova Gorica, zaposlimo delovodjo (m/ž) za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe

V PE Nova Gorica, Panovška 3, Kromberk, Nova Gorica, zaposlimo delovodjo (m/ž) za določen čas z možnostjo podaljšanja pogodbe

05.01.2021

Opis del in nalog:
 • na posamezni poslovni enoti ali na posameznem področju dejavnosti vodi proces zbiranja in predelave odpadkov,
 • v skladu s pooblastili vodje poslovnega področja kupuje in prodaja material,
 • opravlja dela na blagajni,
 • odreja delo in razporeja delavce,
 • skrbi za zaščitna sredstva delavcev,
 • skrbi za ustrezno usposobljenost delavcev,
 • izvaja naloge s področja varstva pri delu, požarne varnosti ter ekologije, ki so zanj opredeljene v posameznih aktih družbe,
 • skrbi za vzdrževanje vozil, orodij in strojev,
 • izpolnjuje predpisano dokumentacijo,
 • izvaja notranjo kontrolo na posameznih področjih dela v skladu z internimi predpisi,
Pogoji:
- V. stopnja .izobrazbe/srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje,
- VI.stopnja izobrazbe/višješolsko, visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje; tehniške ali druge ustrezne smeri.
 
Zahtevana dodatna znanja:
 • osnovno znanje računalništva pri urejanju besedil, delu s preglednicami,
 • poznavanje zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu ter predpisanih aktov družbe,
 • vozniški izpit B kategorije.
Vloge z dokazili pošljite na naslov Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor ali na elektronski naslov do 15.01.2021
 

Prijava na zaposlitev